Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8.2. Risikokart for miljøeffekter som følge av utslipp av kobber fra fiskeoppdrett i produksjonsområde 1 (PO1), Svenskegrensen til Jæren og Ryfylke; og produksjonsområde 8 (PO8), Helgeland til Bodø.
Figur file_html_79c3b71351353850.png