Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1.1 Akvakulturproduksjon i Norge i perioden 1980–2021: total produksjon (mørkeblå linje), atlantisk laks (lyseblå linje), regnbueørret (gul linje) og andre fiskearter (tall til og med 2020) (rød linje). Kilde: Fiskeridirektoratet, foreløpige tall for 2021.
Figur file_html_7b5860aac4b88cb7.png