Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.19. Visualisering av risikobilde for negative effekter på sjøørret som følge av utslipp av lakselus fra lakseoppdrett i produksjonsområde 4 (PO4) Nordhordland til Stadt.
Figur file_html_7f5e7520975070a5.png