Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.23. Visualisering av risikobilde for negative effekter på sjøørret og sjørøye som følge av utslipp av lakselus fra lakseoppdrett i produksjonsområde 8 (PO 8) Helgeland til Bodø.
Figur file_html_889ef16fe9c2aec2.png