Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5.9 Visualisering av risikobildet for ytterligere genetisk endring i villaksbestandene som følge av rømt oppdrettslaks i produksjonsområde 8 (PO8), Helgeland til Bodø.
Figur file_html_8fc371d5a04da4e3.png