Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5.4 Visualisering av risikobildet for ytterligere genetisk endring i villaksbestandene som følge av rømt oppdrettslaks i produksjonsområde 3 (PO3), Karmøy–Sotra.
Figur file_html_9333b92c8ccc6a48.png