Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.6. Visualisering av risikobildet for endring i forekomst av sykdom hos villaks som følge av SAV-smitte fra oppdrett i PO7.
Figur file_html_a2d070f76cbdedc8.png