Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.16. Visualisering av risikobilde for negative effekter på sjøørret som følge av utslipp av lakselus fra lakseoppdrett i produksjonsområde 1 (PO1) Svenskegrensen – Jæren.
Figur file_html_a36d5b36c19f1717.png