Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.3. Visualisering av risikobilde for dødelighet på utvandrende postsmolt laks som følge av utslipp av lakselus fra lakseoppdrett i produksjonsområde 1 (PO1) Svenskegrensen – Jæren.
Figur file_html_a68e51b85c86a6d7.png