Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5.5 Visualisering av risikobildet for ytterligere genetisk endring i villaksbestandene som følge av rømt oppdrettslaks i produksjonsområde 4 (PO4), Nordhordland til Stadt.
Figur file_html_afe1e7b3b20234d9.png