Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9.3 Visualisering av risikobildet for miljøeffekter på non-target-arter ved bruk av hydrogenperoksid i vinterhalvåret (første og fjerde kvartal) ved 41 forskrivninger (øverst) og i sommerhalvåret (andre og tredje kvartal) ved 3 forskrivninger (nederst) i norsk fiskeoppdrett.
Figur file_html_b303c98cf1ef31df.png