Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.24. Visualisering av risikobilde for negative effekter på sjøørret som følge av utslipp av lakselus fra lakseoppdrett i produksjonsområde 9 (PO9) Vestfjorden og Vesterålen.
Figur file_html_c5511b26b2cc8f85.png