Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.2. Visualisering av risikobildet for endring i forekomst av sykdom hos villaks som følge av ILAV HPRdel-smitte fra oppdrett i PO med lavt antall ILA-tilfeller (Scenario 1). 
Figur file_html_c5ed45212a39ad98.png