Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9.6 Visualisering av risikobildet for miljøeffekter på non-target-arter ved bruk av diflu- og teflubenzuron i vinterhalvåret (første og fjerde kvartal) ved 8 forskrivninger (øverst) og i sommerhalvåret (andre og tredje kvartal) ved 15 forskrivninger (nederst) i norsk fiskeoppdrett.
Figur file_html_c952702f79fb15dd.png