Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5.6 Visualisering av risikobildet for ytterligere genetisk endring i villaksbestandene som følge av rømt oppdrettslaks i produksjonsområde 5 (PO5), Stadt–Hustadvika.
Figur file_html_cb3b91286797967e.png