Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.4: Visualisering av risikobilde for dødelighet på utvandrende postsmolt laks som følge av utslipp av lakselus fra lakseoppdrett i produksjonsområde 2 (PO2) Ryfylke.
Figur file_html_ed4a6c30c87ebc6e.png