Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.27. Visualisering av risikobilde for negative effekter på sjøørret som følge av utslipp av lakselus fra lakseoppdrett i produksjonsområde 12 (PO12) Vest-Finnmark.
Figur file_html_fac5fb785cc96fd5.png