Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.15. Visualisering av risikobilde for dødelighet på utvandrende postsmolt laks som følge av utslipp av lakselus fra lakseoppdrett i produksjonsområde 13 (PO13) Øst-Finnmark.
Figur file_html_fb58038e3355f652.png