Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.1 Faktorer som påvirker miljøeffekter som følge av utslipp av løste næringssalter fra fiskeoppdrett.
Figur file_html_fb645123dfc66764.png