Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.7 . Sannsynlighet for fangst av strandkrabbe som bifangst i leppefiskteiner som en funksjon av fangstdyp. GLMM modell, data fra referansefiskere – figuren viser prediksjoner for fiskere i region Vest.
Figur file_html_421c4a65dee24432.png