Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9. Fordeling av ulike (p,p’- og o,p’) isomerer av DDT og metabolittane DDE og DDD i blåskjel prøveteke ved ulike stasjonar i Sognefjorden. Storleiken på kakestykkene angir andelen av sum DDT (lower bound) og storleiken på sirklane representerer konsentrasjonen av sum DDT i tørr prøve.
Kart Sognefjorden med DDT ny.png