Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7. Gjennomsnittleg (+/- min-maks) konsentrasjon av sum DDT (summen av o,p'- og p,p'-isomerar av DDT, DDD og DDE, µg/kg våtvekt) ved kvar av lokalitetane i A) Hardangerfjorden utanfor Sørfjorden og B) Sognefjorden. 
Sum DDT (LB) per stasjon Hardanger og Sogn ny.png