Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3. Undersøkte stasjoner i PO 1. Grønne områder indikerer nasjonale laksefjorder.
Screenshot 2022-06-25 at 00.53.30.png