Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 14. Kumulativ fangst av postsmolt laks i Romsdalsfjorden (PO 5), totalt og fordelt på sone 1-2. Det ble ikke trålt i sone 3 i Romsdalsfjorden.
Figur file_html_4b1119e9deabad56.png