Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1 . Modellert tetthet av smittsomme kopepoditter i gjennomsnitt i ukene 20-23. Grønn farge indikerer lav tetthet mens blå indikerer høyere tetthet.
Figur file_html_6d34607324ec2eca.png