Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8. Kumulativ fangst av postsmolt laks i Hardangerfjorden, totalt og fordelt på sone 1-3.
Figur file_html_8089ade44dca5981.png