Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9. Stasjoner for undersøkelser med ruser/garn i PO 3. Grønne områder indikerer nasjonale laksefjorder.
Figur file_html_a469a321c1b9e098.png