Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5. Kumulativ fangst av postsmolt laks i Boknafjorden, totalt og fordelt på sone 1-3.
Figur file_html_b163f833b2cbf7e.png