Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 18. Stasjoner for undersøkelser med ruser/garn i PO 6. Grønne områder indikerer nasjonale laksefjorder
Figur file_html_cbf7f6c24b2484cd.png