Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 12. Stasjoner for undersøkelser med ruser/garn i PO 4. Grønne områder indikerer nasjonale laksefjorder
Figur file_html_f5b1bd8857428f8f.png