Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 10. Taylor-diagram over sammenligning mellom modellert (svart) fra Lus og Lus2 og observert (rød) overflatesaltholdighet ved Austevoll (venstre) og Kaland (høyre). Svarte stiplede linjer viser standardavvik. Blå stiplede linjer viser korrelasjon til observasjonene. Grønne stiplede linjer viser Root Mean Square Error fra observasjonene.
fig10.jpg