Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 11. Øverst er q-q-plott (kvantil-kvantil-plott) for temperatur og saltholdighet ved Austevoll (venstre) og Kaland (høyre). Figurene viser sammenligning mellom observasjoner og modellarkivene Lus (rød) og Lus2 (blå). Nederst er kart som viser posisjon til henholdsvis Austevoll og Kaland (røde stjerner) i utsnitt for Hardangerfjorden.
fig11.jpg