Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 12. Øverst er vertikalprofiler av saltholdighet i Lus og Lus2 (venstre) og bias (modell – måling) og root-mean-square differanse (høyre). I venstre paneler viser grå linje alle modellprofiler i observasjonstidspunktene, svart linje viser middelprofilen fra modellen og rød linje viser middelprofilen fra observasjonene. I høyre paneler vises Lus som heltrukken linje og Lus2 som stiplet linje. Nederst er kart som viser stasjonens posisjon (rød stjerne).
fig12.jpg