Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 13. Samme som for Figur 12, men viser profiler for tetthetsanomali (kg m-3-1000; venstre) og Brunt-Väisälä frekvens (s-1; høyre).
fig13.jpg