Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 15. Observert og modellert strøm på 10m dyp fra et målepunkt utenfor Rosendal i Hardangerfjorden fra august 2019 til desember 2020. Hastighetene langs fjordaksen som lavpassfiltrerte verdier med 24 timers avrundingsperiode vises der positive verdier betyr strøm innover fjorden og negative betyr strøm ut av fjorden. Målt strømfart er vist med grønn farge, og tilsvarende verdier fra NorKyst800 Lus og Lus2 er vist med henholdsvis blå og rød linje.
fig15_HfjE_lus_vs_lus2_vs_obs.png