Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3. Tidsserie av overflatesaltholdighet (1 m dyp) fra et punkt i Nedstrandsfjorden (Boknafjorden, PO2) fra de tre NorKyst800-arkivene Hindcast (blå linje), Lus (rød) og Lus2 (sort). Det nederste panelet viser forskjellen mellom Lus og Lus2. Månedene april-juni er fremhevet.
fig3_model_Lus_times_salt_001m_BOKN.png