Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 11 . Størrelsesfordelinger for torsk i hver forsøksserie (topp) med 7 parvise hal. Relativ fangst i snurrevadsekk med 7,5 mm tråd i kvadratmaskeforlengelse, sammenlignet med sekk med diamantmaskeforlengelse (midt). Figuren nederst viser relativ fangstrate (fangsttap av fisk < ca 60 cm) ved å bruke kvadratmaskeforlengelse.
figmang.JPG