Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3 . Illustrasjon av metodikken for estimering av seleksjon på fiskedyp og overflateseleksjon. Figuren viser sekken med påmontert småmasket pose og sekkeutløseren som ved hjelp av en stropp holder passasjen mellom sekk og pose lukket (1). Når sekken kommer til ca 30 m dyp, løser den trykkstyrte utløserenheten ut (2). Da frigjøres stroppen, oppsamlingsposen åpner seg, og fangsten går inn i den småmaskede, ikke-selektive posen. Det vil derfor ikke være noen overflateseleksjon for denne fangsten (3).
Figur file_html_a8098bc110efa3c2.png