Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9. Endringer observert ved histologi i gjeller fra blåskjell som vokser på kobberimpregnert not. A) Normale gjeller. B) Forstørring av subepitelialt tom i blåskjell som er tatt fra kobbereksponert not med hemocytter (vist med pil) i det branchiale rommet (vist med *).
Gjeller AB.JPG