Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3. Transekt av kobber i sediment ut fra merdkant viser en gradient med høyeste konsentrasjoner i anleggssonen (25 m fra merd) og avtagende nivå utover i overgangssonen (25-500 m).
Figur file_html_8d09586d22e6a42b.gif