Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7. SSD kurve for CuCl2 eksponering. Akutte toksisitetsdata (LC50/EC50) er tatt fra Ecotox database, 594 datapunkt (US EPA, Juli 2014). Figuren tatt fra Adam mfl. (2015).
Figur file_html_8eb67ddcc22d8551.png