Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 12. Simulert kobberkonsentrasjon i produksjonsområde 3 Karmøy til Sotra. A: Midlere konsentrasjon i løpet av et år (ekskludert de første 50 dager). B: Konsentrasjon av kobber dag for dag på tre utvalgte posisjoner (se kart til venstre).
Figur file_html_a735c70434532323.png