Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6. Nivå av kobber i sediment fra tre stasjoner i Radfjorden og i Sørfjorden ved Osterøy i perioden 2018-2022. Blå linje ved 20 mg/kg markerer grense for tilstandsklasse 1 (Bakgrunn) og Tilstandsklasse II (god). Grønn linje ved 84 mg/kg markerer grense mellom Tilstandsklasse II (God) og Tilstandsklasse III Moderat og IV (Dårlig). (*) indikerer signifikant endring, p< 0,05.
Figur file_html_ba4c5399dcaf42f1.jpg