Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2. Boksplott av kobberinnhold på 3 forskjellige dyp fra 8 stasjoner i Vestland prøvetatt 20-21 januar 2021. Prøvene fra Buarøy oppdrettsanlegg og fra Skjerholmane ble prøvetatt 50 m fra oppdrettsanlegget. Dyp: Bunn + 5m, midt i vannsøylen og overflate – 5m.
Figur file_html_cfc2e058498708cc.png