Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 11. Simulert kobberkonsentrasjon i produksjonsområde 2 Ryfylke. A: Midlere konsentrasjon i løpet av et år (ekskludert de første 50 dager). B: Konsentrasjon av kobber dag for dag på tre utvalgte posisjoner (se kart til venstre).
Figur file_html_f982136b1df92b4b.png