Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2 . Nivåer av NPD (µg/kg tørrvekt) i overflatesedimenter fra nordvestlige deler av Barentshavet, rapportert av MAREANO. Prøvetakingslokaliteten for den lange sedimentkjernen undersøkt i denne studien er vist som «CAGE 695». Kart: Kjell Bakkeplass, Havforskningsinstituttet.
Cage_695_2003-2021_NPD_2.png