Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7. Modenhet basert på mengdeforholdene mellom 31ββ, 31βα og 31αβ S+R-hopanisomerene.
Figur file_html_8a09f1008b2a6153.png