Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4 . Eksempel på fiskeriaktivitet: aktiviteten til norske fiskefartøy i 2019 (K1-4) basert på data fra satellittsporing og fangstrapportering . Intensiteten angis gradert fra lav (gul) til høy (brun). Kilde: https://portal.fiskeridir.no/portal/apps/webappviewer/index.html?id=ea6c536f760548fe9f56e6edcc4825d8
Figur file_html_4fe49575975b163c.png