Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9 . Tilførsel av næringssalter i form av fosfor (venstre panel) og nitrogen (høyre panel) fra de viktigste menneskeskapte utslippskildene i norske farvann. Data er fra ( Guerrero og Sample 2022).
Figur file_html_65b91d86451596ec.png