Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 37. Identifiserte områder som kan egne seg for havbruk til havs (per 2022), utdrag fra Fiskeridirektoratets kartverktøy.
Figur file_html_6b3bf8d773b6f001.png